Tranh tôn giáo TG05

Vui lòng liên hệ

Giá gốc: đ

Tiết kiệm: 0 đ

Bức tranh của chúa Giusu và 12 môn đệ sau một bữa tiệc cuối cùng của người trước khi người chịu chết. Trong lúc ban tiệc ai lấy đều xôn xao và rôm rảo của các môn đệ, chúa Giêsu cũng biết sẽ có ngày hôm nay một trong 12 ông sẽ có một người sẽ bán đứng người chỉ có mấy đồng bạc. Nhưng chúa không trách Giu-Đa mà còn khuyên răn và dạy bảo hắn, đó là sự thể hiện lòng yêu mến của thiên chúa không bao giờ thay đổi đó là sự chân lý trong đức tin của người.

Tranh Sơn Dầu Hoàng Thái nội thất cho mọi nhà

Hàng nghìn khách hàng đã chọn HoangThaiGallery

Hệ thống vẽ tranh sơn dầu lớn nhất Việt Nam