Tranh Chúa Giêsu biến hình

Vui lòng liên hệ

Giá gốc: đ

Tiết kiệm: 0 đ

Trong cuộc biến hình, Chúa Giêsu phần nào biểu lộ vinh quang thiên tính của Chúa. Đồng thời biến cố Vượt Qua sắp tới của Ngài cũng được đề cập trong cuộc đàm thoại với Môsê và Elia. Con đường thập giá nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thập Giá sẽ dẫn đến vinh quang Phục Sinh và làm phát sinh ơn Cứu Độ cho nhân loại.

Những hình ảnh này đã được phác họa trong bức  tranh sơn dầu

 

Tranh Sơn Dầu Hoàng Thái nội thất cho mọi nhà

Hàng nghìn khách hàng đã chọn HoangThaiGallery

Hệ thống vẽ tranh sơn dầu lớn nhất Việt Nam